Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [Vietsub]

Yêu Cầu Phim Báo Lỗi


Thời tượng: 135 Tập
 Quốc gia: Trung Quốc
 Năm Phát Sóng: 2006
 NỘI DUNG PHIM:
Xem phim Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt (2006) [135/135 Vietsub]
Bách Bộ Phi Kiếm lấy bối cảnh bắt đầu từ lúc Doanh Chính thống nhất lục quốc, cho đến khi Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ công chiếm Hàm Dương. Là một bộ phim kết hợp lịch sử, võ hiệp, huyền ảo. Phim sẽ đưa khán giả trở về hơn hai ngàn năm trước, trong thời kỳ chiến chinh khói lửa, và cũng là thời kỳ văn hóa phát triển rực rỡ. Tùy theo hành trình mạo hiểm của chàng thiếu niên khinh cuồng Thiên Minh, khán giả sẽ được thể nghiệm quá trình trưởng thành của tâm linh. Ngoài ra, phim còn xuất hiện các hiệp khách như Cái Nhiếp, Cao Tiệm Ly; cho đến các cao thủ của Mặc Gia, Đạo Gia, Âm Dương Gia... Bên cạnh đó các nhân vật lịch sử quen thuộc như Hạng Vũ, Doanh Chính, Lý Tư cũng xuất hiện trong phim. Phần 1: Bách Bộ Phi Kiếm (10/10) Phần 2: Dạ Tận Thiên Minh (18/18) Phần 3: Bách Gia Chư Tử (34/34) Phần 4: Vạn Lý Trường Thành (37/37) Phần 5: Quân Lâm Thiên Hạ (75/75) Phần 6: Thương Hải Hoành Lưu (1/1) Ngoại truyện: (1/1)


[id]01;https://www.fembed.com/v/3zdwxbmwng0wmky| 02;https://www.fembed.com/v/8e475s8j30gly3n| 03;https://www.fembed.com/v/2k7wyb27z1gejj8| 04;https://www.fembed.com/v/yxl38ue-lp562kq| 05;https://www.fembed.com/v/3zdwxbmwng0xpw6| 06;https://www.fembed.com/v/2k7wyb27z1g1lpk| 07;https://www.fembed.com/v/65p4yt06y8-wdrx| 08;https://www.fembed.com/v/-dmwgbp0ngz-34n| 09;https://www.fembed.com/v/8e475s8j30gz3zw| 10;https://www.fembed.com/v/3zdwxbmwng0gy2y| 11;https://www.fembed.com/v/dm08gux6ge4p-kw| 12;https://www.fembed.com/v/yxl38ue-lp2r5qq| 13;https://www.fembed.com/v/4m0w5uz41qngm4l| 14;https://www.fembed.com/v/yxl38ue-lp2kz3n| 15;https://www.fembed.com/v/65p4yt06y28krrk| 16;https://www.fembed.com/v/112w8ij8l7k8qwx| 17;https://www.fembed.com/v/yxl38ue-l8n-w46| 18;https://www.fembed.com/v/n-5rks2y8npkwpx| 19;https://www.fembed.com/v/3zdwxbmwn132xyn| 20;https://www.fembed.com/v/5qr35td71lzeymp| 21;https://www.fembed.com/v/112w8ij8l7mrm8y| 22;https://www.fembed.com/v/n-5rks2y8n1-67x| 23;https://www.fembed.com/v/2k7wyb27zm1dnzk| 24;https://www.fembed.com/v/eqr83t-5pmzknje| 25;https://www.fembed.com/v/dm08gux6gzeg28q| 26;https://www.fembed.com/v/p8j2-tm2z68wqp-| 27;https://www.fembed.com/v/xwly-a5-67k-4md| 28;https://www.fembed.com/v/r8wz-te65nzyw-d| 29;https://playhydrax.com/?v=gaMVk8ir5| 30;https://playhydrax.com/?v=krlClhMyI| 31;https://playhydrax.com/?v=11ZULtoZT| 32;https://playhydrax.com/?v=9dK5dOdyf| 33;https://playhydrax.com/?v=OIY6ra-HH| 34;https://playhydrax.com/?v=FQ7PIZ-Gl| 35;https://playhydrax.com/?v=MOSYFS6yr| 36;https://playhydrax.com/?v=k65zEYTKJ| 37;https://playhydrax.com/?v=v5A9eS6vA| 38;https://playhydrax.com/?v=U_9GwRI66| 39;https://playhydrax.com/?v=S_TvRYNL4| 40;https://playhydrax.com/?v=QVXJxBgeB| 41;https://playhydrax.com/?v=zMPiEPgZ0| 42;https://playhydrax.com/?v=CnVkLON2A| 43;https://playhydrax.com/?v=zu3UBDKDk| 44;https://playhydrax.com/?v=9JgziQ88K| 45;https://playhydrax.com/?v=1Y8mbUevR| 46;https://playhydrax.com/?v=LEDlrtWqg| 47;https://playhydrax.com/?v=PWYV9P54e| 48;https://playhydrax.com/?v=zWYeFY_x8| 49;https://playhydrax.com/?v=U2jn9z1PM| 50;https://playhydrax.com/?v=CQkRX3gll| 51;https://playhydrax.com/?v=AHwSkZdGM| 52;https://playhydrax.com/?v=-n8dKmey1| 53;https://playhydrax.com/?v=iTYY1a-Va| 54;https://playhydrax.com/?v=lw-tlWt9I| 55;https://playhydrax.com/?v=lYJoa-DBf| 56;https://playhydrax.com/?v=CT4OgFX3t| 57;https://playhydrax.com/?v=Iaj74Vmlp| 58;https://playhydrax.com/?v=8m1jRXtfu| 59;https://playhydrax.com/?v=XkEzdkEAb| 60;https://playhydrax.com/?v=i2A666sJ7| 61;https://playhydrax.com/?v=3hhwCmG4V| 62;https://playhydrax.com/?v=tZojyH8Rx| 63;https://playhydrax.com/?v=DdK_z0bJs| 64;https://playhydrax.com/?v=pQEQdEYSC| 65;https://playhydrax.com/?v=SXQ5NHh8r| 66;https://playhydrax.com/?v=smraLjZ6W| 67;https://playhydrax.com/?v=jMWa1-tm7| 68;https://playhydrax.com/?v=VsqG3NExQ| 69;https://playhydrax.com/?v=raTi7hBVf| 70;https://playhydrax.com/?v=2ijjWF5YC| 71;https://playhydrax.com/?v=fIko98a6w| 72;https://playhydrax.com/?v=OAa5_JqP1| 73;https://playhydrax.com/?v=Kn3TN25uX| 74;https://playhydrax.com/?v=Vpb-qMECV| 75;https://playhydrax.com/?v=_rYTsWVHv| 76;https://playhydrax.com/?v=DDOb98Hnk| 77;https://playhydrax.com/?v=v1uy1d3RH| 78;https://playhydrax.com/?v=p8E1tnfP0| 79;https://playhydrax.com/?v=_mIOvMw-V| 80;https://playhydrax.com/?v=VDoYcC5hk| 81;https://playhydrax.com/?v=V5xHBOSiE| 82;https://playhydrax.com/?v=4pGQgTuln| 83;https://playhydrax.com/?v=NxYeil0rJ| 84;https://playhydrax.com/?v=CdDtEFZj-| 85;https://playhydrax.com/?v=tFoAheg3T| 86;https://playhydrax.com/?v=DGQE8Ax-x| 87;https://playhydrax.com/?v=RZZ0CAKFF| 88;https://playhydrax.com/?v=rfShlVk4g| 89;https://playhydrax.com/?v=ir1axMCL3| 90;https://playhydrax.com/?v=qRRHt3wDn| 91;https://playhydrax.com/?v=SksN31d7z| 92;https://playhydrax.com/?v=RaSx-oL49| 93;https://playhydrax.com/?v=GwxWPGJIf| 94;https://playhydrax.com/?v=LRJPf-j2B| 95;https://playhydrax.com/?v=S-Qwz0Snr| 96;https://playhydrax.com/?v=tyJLKT82h| 97;https://playhydrax.com/?v=IQWN7imPZ| 98;https://playhydrax.com/?v=HdgsY83Ma| 99;https://playhydrax.com/?v=fYFH6X8t9| 100;https://playhydrax.com/?v=R9PU5CaVh| 101;https://playhydrax.com/?v=OUIg0KLE-| 102;https://playhydrax.com/?v=NmALvWljB| 103;https://playhydrax.com/?v=1iZPw_yov| 104;https://playhydrax.com/?v=5J0iCLc6A| 105;https://playhydrax.com/?v=tA2XJYW1Y| 106;https://playhydrax.com/?v=DLLPuq_NR| 107;https://playhydrax.com/?v=_Gd5dx_1A| 108;https://playhydrax.com/?v=qqaqFlmBa| 109;https://playhydrax.com/?v=Ko2_hz_Xl| 110;https://playhydrax.com/?v=eyuGwgbzJ| 111;https://playhydrax.com/?v=oFQU1kI6T| 112;https://playhydrax.com/?v=ii3_DDbzx| 113;https://playhydrax.com/?v=BWZBeLRs5| 114;https://playhydrax.com/?v=HjiGTmNNR| 115;https://playhydrax.com/?v=Q7kqPfQtR| 116;https://playhydrax.com/?v=7-1tT_0Rr| 117;https://playhydrax.com/?v=I7tnr6zEN| 118;https://playhydrax.com/?v=YTc-EeOi-| 119;https://playhydrax.com/?v=mozcHPbOZ| 120;https://playhydrax.com/?v=HfEQoUm5b| 121;https://playhydrax.com/?v=0wREp1_-b| 122;https://playhydrax.com/?v=44gW3nTo8| 123;https://playhydrax.com/?v=pUFZGVOZm| 124;https://playhydrax.com/?v=xIOgdUQZK| 125;https://playhydrax.com/?v=VUNVHsD45| 126;https://playhydrax.com/?v=IYn5PgrTW| 127;https://playhydrax.com/?v=bCsXqjOi5| 128;https://playhydrax.com/?v=XyAiJW9EP| 129;https://playhydrax.com/?v=S4wBn781H| 130;https://playhydrax.com/?v=BnAoQefuI| 131;https://playhydrax.com/?v=3s1Z7MOCI| 132;https://playhydrax.com/?v=GwrMmzzCs| 133;https://playhydrax.com/?v=53Yrg39iY| 134;https://playhydrax.com/?v=XrQKBnuzq| SP1;https://playhydrax.com/?v=YNS-8WBuF| 135;https://playhydrax.com/?v=14ZAw19u6| Ngoại Truyện;https://www.fembed.com/v/88-nma8j803p32-|[/id]

Đăng nhận xét