Hóa Giải Lời Nguyền - Fruits Basket 1 (2019) [Vietsub]

Yêu Cầu Phim Báo Lỗi


Thời tượng: 25 Tập
 Quốc gia: Nhật Bản
 Năm Phát Sóng: 2019
 NỘI DUNG PHIM:
Xem phim Hóa Giải Lời Nguyền - Fruits Basket 1 (2019) [25/25 Vietsub]
Honda Tohru, một cô bé nữ sinh 16 tuổi với cuộc sống đầy thăng trầm và sau khi mất mẹ, cô phải sống tạm bợ tại một căn lều trên núi. Cô vô tình quen được gia đình Soma, một gia đình với bí ẩn liên quan đến 12 con giáp, và được họ quyết định cưu mang trong vài tháng đến khi cô có chỗ ở mới. Cuộc sống của Tohru trở nên đầy biến động khi cô vô tình phát hiện ra bí mật của gia tộc Soma.


[id]01;https://playhydrax.com/?v=Kqdv5ubQm| 02;https://playhydrax.com/?v=Ls-_PkJa9| 03;https://playhydrax.com/?v=yylCflHKB| 04;https://playhydrax.com/?v=VH3qsmOxer| 05;https://playhydrax.com/?v=DuHpNeuIn| 06;https://playhydrax.com/?v=4yE2HMtR88| 07;https://playhydrax.com/?v=twBtpMWB_| 08;https://playhydrax.com/?v=C4a338C6x| 09;https://playhydrax.com/?v=G5tg0YAtm| 10;https://playhydrax.com/?v=Yp3embKUOw| 11;https://playhydrax.com/?v=UqnGGR-2s| 12;https://playhydrax.com/?v=MgY2-0c8G| 13;https://playhydrax.com/?v=HoI7gNocTd| 14;https://playhydrax.com/?v=ve5TyPH_U| 15;https://playhydrax.com/?v=99d_ghRap1| 16;https://playhydrax.com/?v=mkDPx86Va| 17;https://playhydrax.com/?v=3zvoNmpRR3| 18;https://playhydrax.com/?v=WLkr7nXS_| 19;https://playhydrax.com/?v=rfHhRiubUG| 20;https://playhydrax.com/?v=ZRV6NnFd7| 21;https://playhydrax.com/?v=U7cKvoEnu| 22;https://playhydrax.com/?v=dyz6JZv18w| 23;https://playhydrax.com/?v=YVlDUdxOGO| 24;https://playhydrax.com/?v=PkwZp-rMR| 25(End);https://playhydrax.com/?v=QiibMH_8pz|[/id]

Đăng nhận xét