Dũng Sĩ Diệt Yêu Tinh - Goblin Slayer (2018) [Vietsub]

Yêu Cầu Phim Báo Lỗi


 Thời tượng: 12 Tập
 Quốc gia: Nhật Bản
 Năm Phát Sóng: 2018
 NỘI DUNG PHIM:
Xem phim Dũng Sĩ Diệt Yêu Tinh - Goblin Slayer (2018) [12/12 Vietsub]
Thế giới tương truyền về một mạo hiểm giả mang danh "Goblin Slayer", người sẵn sàng dùng mọi khả năng, mọi thủ đoạn và cả sinh mạng để tiêu diệt goblin. Và khi anh ta ra tay, chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo...


[id] 01;https://moekawaii.stream/embed/animehay.php?id=96o8excdh5a9|02;https://moekawaii.stream/embed/animehay.php?id=fo5c7w85iqlt|03;https://moekawaii.stream/embed/animehay.php?id=uizfddrwqmwb|04;https://moekawaii.stream/embed/animehay.php?id=82qwx0khqfk8|05;https://moekawaii.stream/embed/animehay.php?id=c7hxiqkyhgwc|06;https://moekawaii.stream/embed/animehay.php?id=syjy7qlgna94|07;https://moekawaii.stream/embed/animehay.php?id=j350w0qnsk7k|08;https://moekawaii.stream/embed/animehay.php?id=oxvruq2xy2n7|09;https://moekawaii.stream/embed/animehay.php?id=ytbghpo5knh6|10;https://moekawaii.stream/embed/animehay.php?id=4gfldhuxaabf|11;https://moekawaii.stream/embed/animehay.php?id=ymbojx66k3l6|12(End);https://moekawaii.stream/embed/animehay.php?id=9p3swzejmbod|01;https://playhydrax.com/?v=Vh4S5w71T|02;https://playhydrax.com/?v=F3pLge_kLX| 03;https://playhydrax.com/?v=erK5FdWPz|04;https://playhydrax.com/?v=3enbR9ZNr|05;https://playhydrax.com/?v=x4MxQFuS9| 06;https://playhydrax.com/?v=wtp1MlbYc|07;https://playhydrax.com/?v=F263wT2Np|08;https://playhydrax.com/?v=W5aJas0yA| 09;https://playhydrax.com/?v=uETvhaJaa|10;https://playhydrax.com/?v=o1QWYaPHPi|11;https://playhydrax.com/?v=ZZSoqA2ya| 12(End);https://playhydrax.com/?v=2Su3u-bJD|[/id]

Đăng nhận xét