Gundam Build Divers 1 - Gundam Build Divers (2018) [Vietsub]

Yêu Cầu Phim Báo Lỗi


 Thời tượng: 25 Tập
 Quốc gia: Nhật Bản
 Năm Phát Sóng: 2018
 NỘI DUNG PHIM:
Xem phim Gundam Build Divers 1 - Gundam Build Divers (2018) [25/25 Vietsub]
Cuộc thi Trận Battle of Gunpla Force là một sự kiện lớn tổ chức tại GBN mỗi năm một lần. Cạnh tranh ở vòng chung kết là Avalon, dẫn đầu bởi nhà vô địch Kyoya Kujo, và Sư đoàn Bộ binh số 7 của Mặt Trăng do Rommel lanh lợi. Bắt đầu với Gundam AGE II Magnum của Kyoya, một loạt Gunpla đi đến hiện trường để xác định đó là lực mạnh nhất!


[id] 01;https://playhydrax.com/?v=Xmjngwcyr| 02;https://playhydrax.com/?v=7YSDqE7kL| 03;https://playhydrax.com/?v=_0ZYYz3pDm| 04;https://playhydrax.com/?v=9aniVZEI2| 05;https://playhydrax.com/?v=t9Dr-wcFw| 06;https://playhydrax.com/?v=Q2eOkT98ko| 07;https://playhydrax.com/?v=j2Qc_GCbRg| 08;https://playhydrax.com/?v=UNYRNv6ja| 09;https://playhydrax.com/?v=2A6NxknqA| 10;https://playhydrax.com/?v=tcY7C1CY5| 11;https://playhydrax.com/?v=_Lmznu4uy| 12;https://playhydrax.com/?v=MM0D94fdF| 13;https://playhydrax.com/?v=fPxLe05bz| 14;https://playhydrax.com/?v=El3rkSsJTz| 15;https://playhydrax.com/?v=U-ebSF-s0| 16;https://playhydrax.com/?v=1r8Rqr7FA| 17;https://playhydrax.com/?v=vEcc-ZpdIX| 18;https://playhydrax.com/?v=2AKVvWQb2| 19;https://playhydrax.com/?v=XSDOG22DO| 20;https://playhydrax.com/?v=iK3CdgLvj_| 21;https://playhydrax.com/?v=LuQnHDzKE| 22;https://playhydrax.com/?v=71BBKZbFB| 23;https://playhydrax.com/?v=Ko8JAywKx| 24;https://playhydrax.com/?v=BkAyAbutVU| 25(End);https://playhydrax.com/?v=p_TwWWSM7K| [/id]

Đăng nhận xét