Gundam Build Divers 2 :Rise - Gundam Build Divers Re:Rise (2019) [Vietsub]

Yêu Cầu Phim Báo Lỗi


Thời tượng: 26 Tập
 Quốc gia: Nhật Bản
 Năm Phát Sóng: 2019
 NỘI DUNG PHIM:
Xem phim Gundam Build Divers 2 :Rise - Gundam Build Divers Re:Rise (2019) [26/26 Vietsub]
Gundam Build Divers Re:Rise ss2. Lấy bối cảnh hai năm sau sự kiện diễn ra trong anime Gundam Build Divers, với một phiên bản mới của trò chơi “Gunpla Battle Nexus Online” (GBN), cùng với đó là những người điều khiển mới. Những người đó bao gồm: Hiroto, một tay lái thuê cô độc; Kazami, người luôn đi lang thang giữa các nơi khác nhau; May, một tay điều khiển một mình bí ẩn trong Gunpla Battles; và Parviz, một tên lính mới. Bốn con người với bốn cuộc sống khác nhau bị buộc phải làm việc cùng nhau để hướng đến GBN.


[id] 01;https://playhydrax.com/?v=-M6jzLalr|02;https://playhydrax.com/?v=6f1VnPWi1|03;https://playhydrax.com/?v=3yGaHuD4ifq| 04;https://playhydrax.com/?v=xhgWxwZpv|05;https://playhydrax.com/?v=2A0RZEFe1|06;https://playhydrax.com/?v=aT3SAeIVB| 07;https://playhydrax.com/?v=ZgqApLgRCb|08;https://playhydrax.com/?v=vXvw0ghWU|09;https://playhydrax.com/?v=REkhU1tCsG6| 10;https://playhydrax.com/?v=7G-S4olva|11;https://playhydrax.com/?v=fCER05zC1|12;https://playhydrax.com/?v=3K1YcUQDG-|13;https://playhydrax.com/?v=7B93uMkLR|14;https://playhydrax.com/?v=LFhA9FN6R|15;https://playhydrax.com/?v=kK0zrItME8|16;https://playhydrax.com/?v=RphneFhFNs|17;https://playhydrax.com/?v=As_qySaej|18;https://playhydrax.com/?v=t4lmg6S0V|19;https://playhydrax.com/?v=85xMgWdDo|20;https://playhydrax.com/?v=zgpasofBE|21;https://playhydrax.com/?v=3eD8zZy2c| 22;https://playhydrax.com/?v=jneAD93cdo|23;https://playhydrax.com/?v=y23yTYMzW7|24;https://playhydrax.com/?v=3ZYHg0nqBr|25;https://www.youtube.com/watch?v=BPI2d5MM-dI|26;https://www.youtube.com/watch?v=2yoskk-7QYY| [/id]

Đăng nhận xét