Hội Quái Siêu Cấp: Lớp Học Mới

Yêu Cầu Phim Báo Lỗi


Lớp học mới gồm những học sinh mẫu giáo bé nhỏ đến trường Thông Chĩa Ba. Hội Quái Siêu Cấp đưa siêu sức mạnh của mình lên tầm cao mới – Phòng Tím!

Ngày Công Chiếu : 10/09/2020
Số Tập : 1
Độ Dài : 24 phút


[id] Full HD;https://drive.google.com/file/d/1GKf9uzl7m1xpcX0Ho6SOh_wapHnHN4Qr/preview| [/id]

Đăng nhận xét