Manh Thê Thực Thần - Meng Qi Shi Shen (2018)

Yêu Cầu Phim Báo Lỗi


NỘI DUNG PHIM:
Xem phim Manh Thê Thực Thần - Meng Qi Shi Shen (2018) [12/12 Vietsub]
Diệp Giai Dao là người của thế giới hiện đại, là một biên tập viên mĩ thực xuất thân từ dòng giỏi đầu bếp . Thế mà lại xuyên vào thân thể của trưởng nữ Diệp Bình Hoài-Diệp Cẩn Hiên, tại Dương Châu, năm Hoài Tống. Trở thành tân nương tử của tam đương gia Hắc Phong – Hạ Thuần Vu. Hạ Thuần Vu làm cho Triều đình – làm nội gián bên thổ phỉ, Hạ Thuần Vu trong lòng mang ý đề phòng với tân nương hời này, nghi ngờ nàng là người Đại đương gia sắp xếp ở bên canh quan sát mọi hành động của mình. Nhưng với những lời nói kì lạ cùng trù nghệ tinh xảo, nàng đã dần dần chinh phục trái tim của Hạ Thuần Vu. Mà Diệp Giai Dao cũng dần dần phát hiện vị Tam Đương gia này cũng không hế đơn giản …..


[id]01;https://drive.google.com/file/d/19JhtsFmaRbWAU27GVlS7yI1uC7azUySS/preview| 02;https://drive.google.com/file/d/1nS49ibMIKO2abC0pXq5mnwIAKAOcdfB3/preview| 03;https://drive.google.com/file/d/12u5tF0IW_w-IGcckb4nQclf2rEM97_ro/preview| 04;https://drive.google.com/file/d/1mlaMKEkeFEszrob9uxWBZQhrfIxNpb3y/preview| 05;https://drive.google.com/file/d/1hS5ruxS6AV03ZHcDsByG3kFnv7ilATWW/preview| 06;https://drive.google.com/file/d/199YyjU2LGGR5v-w6qW3YY2t9aKNses-A/preview| 07;https://drive.google.com/file/d/1Av1TxklxaWJHAiD9-A7YcEVbSJ_KwHE2/preview| 08;https://drive.google.com/file/d/1mP7eG4yd-9cIpLTt4y-06b5Ud_OXc3hr/preview| 09;https://drive.google.com/file/d/1AXAcPwpeDSGo-3OKxgpvJKOwQSIYBhSO/preview| 10;https://drive.google.com/file/d/1fdrvdYWZdukTxU9E_HhABXiB0-8yDo-x/preview| 11;https://drive.google.com/file/d/13hoNlPaVOQjkTg4Qd0HUd7nxSImYY7Ar/preview| 12(End);https://drive.google.com/file/d/1KaExxxjqaTawwxYpASM04vA-qDxCPD1_/preview| 01;https://playhydrax.com/?v=zLEIEEunS| 02;https://playhydrax.com/?v=p82znxr6d| 03;https://playhydrax.com/?v=-u4mv_mTE| 04;https://playhydrax.com/?v=1KNIms66t| 05;https://playhydrax.com/?v=mZdnImEjJG| 06;https://playhydrax.com/?v=PfoD-Qgqq| 07;https://playhydrax.com/?v=0UBb2za3A| 08;https://playhydrax.com/?v=RhN7DqJ3f| 09;https://playhydrax.com/?v=hMNd-BGPv| 10;https://playhydrax.com/?v=DjliBwJW4| 11;https://playhydrax.com/?v=IkOHORmgq| 12(End);https://playhydrax.com/?v=LEf5FFZOQ|[/id]

Đăng nhận xét