Mộ Vương Chi Vương 3 : Huyền Quang Tự - Tomb Of King Wang 3 (2017) [Vietsub]

Yêu Cầu Phim Báo Lỗi


 Thời tượng: 20 tập
 Quốc gia: Phim Trung Quốc
 Năm Phát Sóng: 2017
 NỘI DUNG PHIM:
Xem phim Mộ Vương Chi Vương 3 : Huyền Quang Tự - Tomb Of King Wang 3 (2017) [20/20 Vietsub]
Phần này phái Công Mộ lại mở ra một hành trình mới tại Huyền Quan Tự, trong đó Huyền Quan Nhai không chỉ là ngôi đại mộ thứ 3 trong đại mộ Cửu Tỏa Liên Hoàn, mà còn là nơi hai phái Công Thủ tranh đoạt Lệnh Phá Mộ của Huyền Quan Nhai, trận ác chiến võ lâm cũng theo đó bùng nổ theo những mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ Mộ phái.


[id]Tập 1;https://ok.ru/videoembed/1110704196287|Tập 2;https://ok.ru/videoembed/1110704458431|Tập 3;https://ok.ru/videoembed/1110704327359|Tập 4;https://ok.ru/videoembed/1110704065215|Tập 5;https://ok.ru/videoembed/1110703868607|Tập 6;https://ok.ru/videoembed/1110703737535|Tập 7;https://ok.ru/videoembed/1110703540927|Tập 8;https://ok.ru/videoembed/1110704392895|Tập 9;https://ok.ru/videoembed/1110703475391|Tập 10;https://ok.ru/videoembed/1110704655039|Tập 11;https://ok.ru/videoembed/1110704720575|Tập 12;https://ok.ru/videoembed/1110704589503|Tập 13;https://ok.ru/videoembed/1110704523967|Tập 14;https://ok.ru/videoembed/1110703606463|Tập 15;https://ok.ru/videoembed/1110703999679|Tập 16;https://ok.ru/videoembed/1110703934143|Tập 17;https://ok.ru/videoembed/1110703803071|Tập 18;https://ok.ru/videoembed/1110704261823|Tập 19;https://ok.ru/videoembed/1110703671999|Tập 20(End);https://ok.ru/videoembed/1110704130751|01;https://tv.zing.vn/video/id/IWZEIICE.html|02;https://tv.zing.vn/video/id/IWZEIICF.html|03;https://tv.zing.vn/video/id/IWZEIID0.html|04;https://tv.zing.vn/video/id/IWZEIIDI.html|05;https://tv.zing.vn/video/id/IWZEIIDW.html|06;https://tv.zing.vn/video/id/IWZEIO79.html|07;https://tv.zing.vn/video/id/IWZEIOCD.html|08;https://tv.zing.vn/video/id/IWZEIUAA.html|09;https://tv.zing.vn/video/id/IWZEIZAB.html|10;https://tv.zing.vn/video/id/IWZEI669.html|11;https://tv.zing.vn/video/id/IWZEI7A7.html|12;https://tv.zing.vn/video/id/IWZEI7A8.html|13;https://tv.zing.vn/video/id/IWZEI96W.html|14;https://tv.zing.vn/video/id/IWZEI96O.html|15;https://tv.zing.vn/video/id/IWZEIAIB.html|16;https://tv.zing.vn/video/id/IWZEIB98.html|17;https://tv.zing.vn/video/id/IWZEIDWE.html|18;https://tv.zing.vn/video/id/IWZEIDWF.html|19;https://tv.zing.vn/video/id/IWZEIEOA.html|20(End);https://tv.zing.vn/video/id/IWZEIF88.html|[/id]

Đăng nhận xét