Mộ Vương Chi Vương 4 - The King of Tomb 4 (2019) [Vietsub]

Yêu Cầu Phim Báo Lỗi


Thời tượng: 26 Tập
 Quốc gia: Trung Quốc
 Năm Phát Sóng: 2019
 NỘI DUNG PHIM:
Xem phim Mộ Vương Chi Vương 4 - The King of Tomb 4 (2019) [26/26 Vietsub]
Tiếp tục hành trình công phá Cửu Tỏa Liên Hoàn đại mộ. Phần 4 sẽ là cuộc tiến công U Đô Địa Phủ đại mộ nơi Mạc Bắc tái ngoại, đoạt lại Phá Mộ lệnh bị mất, lấy được U Đô Phá Mộ lệnh. Tranh đấu giữa Công Thủ Mộ phái lúc này lại xuất hiện một thế lực mới – U tộc của U Đô thành.


[id]01;https://ok.ru/videoembed/1835128982182|02;https://ok.ru/videoembed/1835129047718|03;https://ok.ru/videoembed/1835129113254|04;https://ok.ru/videoembed/1840031533734|05;https://ok.ru/videoembed/1846609906342|06;https://ok.ru/videoembed/1855527127718|07;https://ok.ru/videoembed/1862042323622|08;https://ok.ru/videoembed/1871729920678|09;https://ok.ru/videoembed/1878154873510|10;https://ok.ru/videoembed/1887704648358|11;https://ok.ru/videoembed/1471645878889|12;https://ok.ru/videoembed/1471646009961|13;https://ok.ru/videoembed/1471646141033|14;https://ok.ru/videoembed/1471646075497|15;https://ok.ru/videoembed/1471645944425|16;https://ok.ru/videoembed/2007167666854|17;https://ok.ru/videoembed/1491084577385|18;https://ok.ru/videoembed/2006945499814|19;https://ok.ru/videoembed/2006945630886|20;https://ok.ru/videoembed/2006945565350|21;https://ok.ru/videoembed/1541745805929|22;https://ok.ru/videoembed/1541745937001|23;https://ok.ru/videoembed/1541745871465|24;https://ok.ru/videoembed/2123140827814|25;https://ok.ru/videoembed/2123140893350|26;https://ok.ru/videoembed/2123140762278|[/id]

Đăng nhận xét