Tây Hành Kỷ / Nghịch Du Ký - Xi Xing Ji (2018) [Vietsub]

Yêu Cầu Phim Báo Lỗi


 Thời tượng: 38 Tập
 Quốc gia: Trung Quốc
 Năm Phát Sóng: 2018
 NỘI DUNG PHIM:
Xem phim Tây Hành Kỷ / Nghịch Du Ký - Xi Xing Ji (2018) [38/38 Vietsub]
Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...


[id]01;https://playhydrax.com/?v=8_xTHVg0J| 02;https://playhydrax.com/?v=-Kvh5M8tx| 03;https://playhydrax.com/?v=HJ4XkmdOv| 04;https://playhydrax.com/?v=RiE4IUZMz| 05;https://playhydrax.com/?v=THr-rzn3S| 06;https://playhydrax.com/?v=M0U_fiFPL| 07;https://playhydrax.com/?v=AwC4ZI35e| 08;https://playhydrax.com/?v=OSQwy4vjS| 09;https://playhydrax.com/?v=i8RQi1Bwz| 10;https://playhydrax.com/?v=W8haujRUC| 11;https://playhydrax.com/?v=R6t5nxl8P| 12;https://playhydrax.com/?v=t7fLYUb6q| 13;https://playhydrax.com/?v=1rMqdJlSP| 14;https://playhydrax.com/?v=WZooxYnxL| 15;https://playhydrax.com/?v=LHrdwb0hN| 16;https://playhydrax.com/?v=Rt21LN0kz| 17;https://playhydrax.com/?v=b3CvcUCFF| 18;https://playhydrax.com/?v=eJEfIfblU| 19;https://playhydrax.com/?v=Rm2W_32v7| 20;https://playhydrax.com/?v=PgcavVQBX| 21;https://playhydrax.com/?v=pHx6Q2dAd| 22;https://playhydrax.com/?v=I9OhFG6-x| 23;https://playhydrax.com/?v=obzDD1P3M| 24;https://playhydrax.com/?v=BfnwEUKsU| 25;https://playhydrax.com/?v=JvFiHDq8n| 26;https://playhydrax.com/?v=cSxk5FEPw| 27;https://playhydrax.com/?v=PGYv4kiwa| 28;https://playhydrax.com/?v=U4O9Mgolg| 29;https://playhydrax.com/?v=V5z-NvoNV| 30;https://playhydrax.com/?v=pwth1mzaK| 31;https://playhydrax.com/?v=tioki_kGC| 32;https://playhydrax.com/?v=OIOgpd9Fd| 33;https://playhydrax.com/?v=JwzRBXy11| 34;https://playhydrax.com/?v=LzSHDJD54| 35;https://playhydrax.com/?v=9r9rjAVLt| 36;https://playhydrax.com/?v=W0F8Y_Kp2| 37;https://playhydrax.com/?v=dRMe74b4T| 38;https://playhydrax.com/?v=WmSqWTh6o| 01;https://www.fembed.com/v/72365bgy0x11l07| 02;https://www.fembed.com/v/r8wz-tej5mnrnz2| 03;https://www.fembed.com/v/eqr83t-0p1m6geq| 04;https://www.fembed.com/v/z8l4ytjn0rqy8ge| 05;https://www.fembed.com/v/m8501t52d8gw4dr| 06;https://www.fembed.com/v/-dmwgbpwn58ddwx| 07;https://www.fembed.com/v/0p4wnulwr03231y| 08;https://www.fembed.com/v/dm08guxngjz1p76| 09;https://www.fembed.com/v/0p4wnulwr03p5dr| 10;https://www.fembed.com/v/p8j2-tmxz06r-ry| 11;https://www.fembed.com/v/p8j2-tmxz06rrrd| 12;https://www.fembed.com/v/8e475s863r443zw| 13;https://www.fembed.com/v/r8wz-tej5mnqk-5| 14;https://www.fembed.com/v/g2-86b-d3m5532w| 15;https://www.fembed.com/v/dm08guxngjz2kkm| 16;https://www.fembed.com/v/eqr83t-0p1mjelx| 17;https://www.fembed.com/v/m8501t52d8gd-j0| 18;https://www.fembed.com/v/j8560td18ky85nr| 19;https://www.fembed.com/v/eqr83t-edmmzp0q| 20;https://www.fembed.com/v/eqr83t-egylqmjg| 21;https://www.fembed.com/v/4m0w5uzpl2ny0dg| 22;https://www.fembed.com/v/m8501t5n4k-z3ny| 23;https://www.fembed.com/v/-dmwgbpm-xgjzw4| 24;https://www.fembed.com/v/z8l4ytj-6qlpzee| 25;https://www.fembed.com/v/m8501t5n3gxmzjn| 26;https://www.fembed.com/v/yxl38ue6g873x7-| 27;https://www.fembed.com/v/l-5dpsnz15nezpz| 28;https://www.fembed.com/v/3zdwxbm6zpmp6gw| 29;https://www.fembed.com/v/p8j2-tm437m8x37| 30;https://www.fembed.com/v/0p4wnuldy8l7en1| 31;https://www.fembed.com/v/xwly-a53q3k78k5| 32;https://www.fembed.com/v/p8j2-tm44d23pke| 33;https://www.fembed.com/v/z8l4ytj2j1n58y1| 34;https://www.fembed.com/v/p8j2-tm4e45kpm6| 35;https://www.fembed.com/v/r8wz-tepglww2k5| 36;https://www.fembed.com/v/xwly-a551j8rg11| 37;https://www.fembed.com/v/k857rt33m2gzdx8| 38(End);https://www.fembed.com/v/r8wz-teeyrgd4n5|[/id]

Đăng nhận xét