Thương Thần Ký - Qiang Shen Ji Xue Zu Mi Shi Pian (2018) [Thuyết minh]

Yêu Cầu Phim Báo Lỗi


Thời tượng: 36 Tập
 Quốc gia: Trung Quốc
 Năm Phát Sóng: 2018
 NỘI DUNG PHIM:
Xem phim Thương Thần Ký - Qiang Shen Ji Xue Zu Mi Shi Pian (2018) [36/36 Thuyết minh]
Thương Thần Ký là bộ phim hoạt hình giả tưởng nói về hai thế lực Thâm Hải và Hoang Xà. Sự đấu tranh của hai thế lực với những lực lượng tinh nhuệ nhất trong đó có Đặc Công (Thâm Hải) tạo nên cuộc đấu tranh hấp dẫn của bộ phim. Thương Thần - người lãnh đạo đội ngũ Đặc Công được xưng tụng là Cao thủ bậc nhất...


[id]01;https://playhydrax.com/?v=h0tSooUE2|02;https://playhydrax.com/?v=k8UtxQssX|03;https://playhydrax.com/?v=227zv9Y12|04;https://playhydrax.com/?v=mq57hSOQL|05;https://playhydrax.com/?v=sdA9u6JJ9|06;https://playhydrax.com/?v=O5fRqYjt_|07;https://playhydrax.com/?v=xIkLfAFU2|08;https://playhydrax.com/?v=2d5jmcIhr|09;https://playhydrax.com/?v=4G0BM-RYS|10;https://playhydrax.com/?v=BnYbFSMaA|11;https://playhydrax.com/?v=Q6_xtHJKg|12;https://playhydrax.com/?v=momg5BCsv|13;https://playhydrax.com/?v=UTkBRUFVB|14;https://playhydrax.com/?v=sRoxqdeAw|15;https://playhydrax.com/?v=gTEDog2m3|16;https://playhydrax.com/?v=KntLGMCj4|17;https://playhydrax.com/?v=kZTByJqlG|18;https://playhydrax.com/?v=HpAc_gOAe|19;https://playhydrax.com/?v=nNOIxdlrO|20;https://playhydrax.com/?v=LvRN9qssu|21+22;https://playhydrax.com/?v=4dfegOHEy|23;https://playhydrax.com/?v=1he6bMva-|24;https://playhydrax.com/?v=p_j4tD4TB|25;https://playhydrax.com/?v=zXoct7rWw|26;https://playhydrax.com/?v=h6SBcnefz|27;https://playhydrax.com/?v=hgLjAGh7D|28;https://playhydrax.com/?v=EVF3EMNTn|29;https://playhydrax.com/?v=oBkysSp7q|30;https://playhydrax.com/?v=3szREoAIh|31;https://playhydrax.com/?v=O_ul4z75R|32;https://www.youtube.com/watch?v=c_0TH9-A-e4|33;https://playhydrax.com/?v=t8fY0A6vW|34;https://www.youtube.com/watch?v=61AMdfPyYeo|35;https://www.youtube.com/watch?v=8TjsrnGblGo|36;https://www.youtube.com/watch?v=M8Ym96jLop8|01;https://www.fembed.com/v/g2-86b-4nyez5-k| 02;https://www.fembed.com/v/q85k-te652d6l-k|03;https://www.fembed.com/v/0p4wnulx4q-w6ex|04;https://www.fembed.com/v/3zdwxbml0eg6rgw| 05;https://www.fembed.com/v/z8l4ytj-86d-7nk|06;https://www.fembed.com/v/m8501t5np3m0d03|07;https://www.fembed.com/v/2k7wyb2ygl1yl4y|08;https://www.fembed.com/v/xwly-a5mnwwry1g|09;https://www.fembed.com/v/4m0w5uzp-y68n0y|10;https://www.fembed.com/v/r8wz-tew7--enxx|11;https://www.fembed.com/v/k857rt3zd44qxj0| 12;https://www.fembed.com/v/3zdwxbml0exgkg7|13;https://www.fembed.com/v/g2-86b-4nylm2q5|14;https://www.fembed.com/v/xwly-a5mnwwmljq|15;https://www.fembed.com/v/xwly-a5mnw8315e|16;https://www.fembed.com/v/112w8ijq05zll4m|17;https://www.fembed.com/v/4m0w5uzp-y70gmd|18;https://www.fembed.com/v/8e475s8zglxnw2q|19;https://www.fembed.com/v/0p4wnulx4qg3kdl| 20;https://www.fembed.com/v/j8560td1-3n5wln|21+22;https://www.fembed.com/v/r8wz-tew7--m3ee|23;https://www.fembed.com/v/2k7wyb2ygl0w7yp|24;https://www.fembed.com/v/z8l4ytj-86gk0yy|25;https://www.fembed.com/v/-dmwgbp2y-r8g2k|26;https://www.fembed.com/v/q85k-tew84pglwg|27;https://www.fembed.com/v/3zdwxbm63pde6gn|28;https://www.fembed.com/v/m8501t546ey2w3y|29;https://www.fembed.com/v/65p4yt0g35qe7jq|01;https://drive.google.com/file/d/1hclAEOp8-FtrHKTmKF_xi8eLFcUByL4H/preview|02;https://drive.google.com/file/d/1AKciX7A_SdOpLJJCDTroD7eoLNrj0tTW/preview|03;https://drive.google.com/file/d/1TbY-1WbZw2Db6-GKrShkut2HaMRLaNIc/preview|04;https://drive.google.com/file/d/1oTmxW028cffeBBP0okU-N1dxbYJO0JNT/preview|05;https://drive.google.com/file/d/15eKVltM1xYX47h_TuvxWo1tebc5aNpFw/preview|06;https://drive.google.com/file/d/1tFpi6fvOPUi8B8vlU1uaHF1BvJvaZkDq/preview|07;https://drive.google.com/file/d/1ROSo96WWuHHtPseS1-kHOwzOrDYSUNmp/preview|08;https://drive.google.com/file/d/1u98OgFzmatZ7-aKwmz-nLebenNXaDbBR/preview|09;https://drive.google.com/file/d/1KtZt4fcKggcWHmCjGmucnct742rf1zQm/preview|10;https://drive.google.com/file/d/1BPWlmFDkz3d0Yv46lZSDuC43bVrJHjQ9/preview|11;https://drive.google.com/file/d/1QXRNJud72uJRlD4G1gOG2yOk-dI4UWpk/preview|12;https://drive.google.com/file/d/14RZ66HytDCG7yckfkSz7Nw0O5yx0iRWP/preview|13;https://drive.google.com/file/d/1fSjf8C2v4UsKCiwL9b5Grzip4TjiC6kF/preview|14;https://drive.google.com/file/d/1P_PdHTU5EcunBaMI66WRa7G58XPL37K4/preview|15;https://drive.google.com/file/d/1_sgd2fWbU166seWlwjTwu4fkhticm7bZ/preview|16;https://drive.google.com/file/d/1ziiXAHcE9SEWc39IsmkZZBXjbS3gDDi7/preview|17;https://drive.google.com/file/d/1iy79K7s6FzV517laCIlyKXs73OImt_9I/preview|18;https://drive.google.com/file/d/10-Z1_DT5rUZDzF8CGQtsabRv5SrGsS1P/preview|19;https://drive.google.com/file/d/1cQZsV_mCRKQmiSEYHoOcozrj-dWW4DSK/preview|20;https://drive.google.com/file/d/1sREJZ_DjrWEzy5n6usdkywSOg7lWQFJP/preview|21+22;https://drive.google.com/file/d/1MGQWuq-fmuzZ0R_JQRSlT5G5LmdTdgQM/preview|23;https://drive.google.com/file/d/1-mk7bYzu-ayoYljcnw6kpOu-cxMptcCO/preview|24;https://drive.google.com/file/d/1sNz-7XWTgPEqfSOTiMxZfRNLYj3LRew0/preview|25;https://drive.google.com/file/d/1JuhDPIitwGMLiz4UcdIJiviUnuao3Uc8/preview|26;https://drive.google.com/file/d/1gmBgzF_KcvgwpRu0QFZEooU2HpQxfC8o/preview|27;https://drive.google.com/file/d/1y5WF8DtyvmNyMEyAT54Rbz47YIaTx71o/preview|28;https://drive.google.com/file/d/1Jmyc1w4HHCSP7d5u8s5RXI003hjs4rGy/preview|29;https://drive.google.com/file/d/1VwQDETbt2IC3cqW6njEZAfURCkEo6jf-/preview|[/id]

Đăng nhận xét