Tổng Tài Tại Thượng - Anime ngôn tình 2020

Yêu Cầu Phim Báo Lỗi


Cung Âu, một tên thiếu gia giàu có mặc bệnh hoang tưởng, và Thời Tiểu Niệm, một tác gải truyện tranh nghèo rớt mùng tơi và cô đơn đã bị buộc chặt lấy nhau trong một tình huống hết sức trớ triêu: Cung Aau nghĩ Thời Tiểu Niệm đã giấu đứa con của hai người. CÙng Theo dõi xem nam chính sẽ ngươc nữ chính theo cách nào và làm thế nào mà họ yêu nhau ?[id]Tập 1;https://www.youtube.com/watch?v=jwwtVmc-WZ8|Tập 2;https://www.youtube.com/watch?v=ZXjlwIQvl9c|Tập 3;https://www.youtube.com/watch?v=4wpzJq71cYo|Tập 4;https://www.youtube.com/watch?v=Is_egPoR1EQ|Tập 5;https://www.youtube.com/watch?v=u3tj12NTi7E|Tập 6;https://www.youtube.com/watch?v=QObCdy7u6sA|Tập 7;https://www.youtube.com/watch?v=8r4_I-pFf9Q|Tập 8;https://www.youtube.com/watch?v=3hnjISjxsro|Tập 9;https://www.youtube.com/watch?v=CxWtehBlczI|Tập 10;https://www.youtube.com/watch?v=dXnH3vlAlog|Tập 11-15;https://www.youtube.com/watch?v=Et4Te11vVyE|Tập 16;https://www.youtube.com/watch?v=4EvBOFOhS-o|Tập 17;https://www.youtube.com/watch?v=3qBLycpxi7I|Tập 18;https://www.youtube.com/watch?v=le59r69T198|Tập 19;https://www.youtube.com/watch?v=tUwmMBu13dY|Tập 20;https://www.youtube.com/watch?v=ZjTHsyrfTpc|[/id]

Đăng nhận xét