Trạch Thiên Ký - Ze Tian Ji (2018) [49/49 Vietsub]

Yêu Cầu Phim Báo Lỗi


NỘI DUNG PHIM:
Xem phim Trạch Thiên Ký - Ze Tian Ji (2018) [49/49 Vietsub]
Thái Thủy nguyên niên, có thần thạch từ không gian bay tới, phân tán khắp nhân gian, trong đó có thần thạch rơi vào Đông Thổ đại lục, phía trên có khắc đồ đằng kỳ quái, có người bởi vì xem đồ đằng mà ngộ đạo, sau lập ra quốc giáo. Mấy ngàn năm sau, thiếu niên cô nhi Trần Trường Sinh mười bốn tuổi, vì chữa bệnh cải mệnh rời khỏi sư phụ của mình, mang theo một tờ hôn ước đi tới thần đô, từ đó mở ra một hành trình quật khởi của nghịch thiên cường giả.


[id]01;https://playhydrax.com/?v=yzdQs-Xyd| 02;https://playhydrax.com/?v=x93yNliqa| 03;https://playhydrax.com/?v=M-5sTLQTt| 04;https://playhydrax.com/?v=6spwRr800| 05;https://playhydrax.com/?v=Xj7G7Cc5w| 06;https://playhydrax.com/?v=r14SBNSN0| 07;https://playhydrax.com/?v=SAdgFvJez| 08;https://playhydrax.com/?v=Xpy69R4j8| 09;https://playhydrax.com/?v=sgfFsczNI| 10;https://playhydrax.com/?v=jZc9Ua-Sz| 11;https://playhydrax.com/?v=izxTWP8ud| 12;https://playhydrax.com/?v=7gnvWZv4h| 13;https://playhydrax.com/?v=s3i3bpriN| 14;https://playhydrax.com/?v=aJBIxBf3p| 15;https://playhydrax.com/?v=CGToit-nK| 16;https://playhydrax.com/?v=BhOZpC7HZ| 17;https://playhydrax.com/?v=vzg77CTzb| 18;https://playhydrax.com/?v=D4QHfDc11| 19;https://playhydrax.com/?v=18tNtcqvw| 20;https://playhydrax.com/?v=kCLI16Nnd| 21;https://playhydrax.com/?v=OkDsA5xpX| 22;https://playhydrax.com/?v=UlQ71vBkZ| 23;https://playhydrax.com/?v=-03zhLtZM| 24;https://playhydrax.com/?v=BPjsoqrBC| 25;https://playhydrax.com/?v=ZSVLeLFJj| 26;https://playhydrax.com/?v=cNxx11wme| 27;https://playhydrax.com/?v=-sayQL3T7| 28;https://playhydrax.com/?v=YRjkxt-rU| 29;https://playhydrax.com/?v=S2w_LCHdM| 30;https://playhydrax.com/?v=LNJ0h6vrf| 31;https://playhydrax.com/?v=LkTRJML14| 32;https://playhydrax.com/?v=fQLdb1vCD| 33;https://playhydrax.com/?v=ZcM0ctAl2| 34;https://playhydrax.com/?v=5gaOJBE-_| 35;https://playhydrax.com/?v=Oc9T4OKUl| 36;https://playhydrax.com/?v=3F4u-2Vhq| 37;https://playhydrax.com/?v=EZ4wV39j3| 38;https://playhydrax.com/?v=VBwk1mHKC| 39;https://playhydrax.com/?v=nhx-YnVa7| 40;https://playhydrax.com/?v=5aIDP1DA3| 41;https://playhydrax.com/?v=I9MVi4Oqh| 42;https://playhydrax.com/?v=Sbdb5Ez1m| 43;https://playhydrax.com/?v=dV1imYQde| 44;https://playhydrax.com/?v=GlTPWeL6L| 45;https://playhydrax.com/?v=qHq_eGQjf| 46;https://playhydrax.com/?v=S9XK0v2Gr| 47;https://playhydrax.com/?v=XYb6laoyd| 48;https://playhydrax.com/?v=pGjuP5jI8| 49;https://playhydrax.com/?v=32rMf5WZ7|[/id]

Đăng nhận xét