Trấn Hồn Nhai - Zhen Hun Jie (2016) [24/24 Vietsub]

Yêu Cầu Phim Báo Lỗi


NỘI DUNG PHIM:
Xem phim Trấn Hồn Nhai - Zhen Hun Jie (2016) [24/24 Vietsub]
Trấn Hồn Nhai là nơi mà con người và vong linh cùng tồn tại. Không phải bất kì ai cũng vào được những con phố này mà chỉ có Kì Linh Nhân cùng Thủ Hộ Linh của mình mới có thể bước vào. Nhân vật chính là Hạ Linh, một sinh viên bình thường nhưng lại vô tình lạc vào nơi đây... trong thế giới đầy các ác linh lảng vảng liệu cô có thể cùng Thủ Hộ Linh của mình tồn tại?


[id]01;https://drive.google.com/file/d/1wxeP-1V9O4b44wbonNF1LiiBdwOmiWd-/preview| 02;https://drive.google.com/file/d/1xtCqBn3X-LEhIe4bpH-_kNPTfJStS7Zr/preview| 03;https://drive.google.com/file/d/1iDJfcdYThs2VfNlHJz0kl3mcY60_tRTG/preview| 04;https://drive.google.com/file/d/1OjRKZ66cS7EqtIuVb9HYTrtECgkh7eTT/preview| 05;https://drive.google.com/file/d/1yCGuQWJgOG6m3RguAqL-_Gs-Pod4pKU_/preview| 06;https://drive.google.com/file/d/1otZCEoxSjSxkVaovdHzVQCKpw1pKNEUG/preview| 07;https://drive.google.com/file/d/1Vpbk6xqeSGlKlLBG_SX7dFq6JGVX9TV6/preview| 08;https://drive.google.com/file/d/1x1bSLOg-g9u7lyy5mA5DXMAmRH7uZyFV/preview| 09;https://drive.google.com/file/d/1nGchYcrwBI-EmaU9LTHGe6qznYqAsWR4/preview| 10;https://drive.google.com/file/d/1Bvaxn--K-sYFSPFQQhK3bXifbqrsib4G/preview| 11;https://drive.google.com/file/d/1BEjQH6S4XNiRlcWcynhHofHX3gEQSSfj/preview| 12;https://drive.google.com/file/d/1Lnm4VEoxVHoamb8pQajUECqTpJO1VLvj/preview| 13;https://drive.google.com/file/d/1u6rtI6cyRni43NvyAgHkXKM0TqzYwC7Q/preview| 14;https://drive.google.com/file/d/1sFHtFLQqi83vfBAz_22Hec9zl0Woa-_t/preview| 15;https://drive.google.com/file/d/1RVEKtHg1qkiM7xzeDWybKXpOzOUFqfhK/preview| 16;https://drive.google.com/file/d/1qe6YAAtsXLvphgNUgMQwrkHSInNYrfcY/preview| 17;https://drive.google.com/file/d/1003QZY8cXZTG4Anu0yrjIbMbBhqYs5mY/preview| 18;https://drive.google.com/file/d/11SVoaY4Xm-sdltQr038s2SUO-vz78keZ/preview| 19;https://drive.google.com/file/d/1h4q96jsa7lFQcf7xvZtTJzaC7y-iYijJ/preview| 20;https://drive.google.com/file/d/1OICWQpdlUEXvm6R9wztP-Ubb4KD5HptD/preview| 21;https://drive.google.com/file/d/1npgfnlOgjS-LphUzrCKRpQxD7cLvWy6i/preview| 22;https://drive.google.com/file/d/1foCo7YGwf7M2MeHr-ZYuh0TG0TQnlaPM/preview| 23;https://drive.google.com/file/d/1NS1Z08VtLdUvT3qcTVkprPpeZKmimdoB/preview| 24(End);https://drive.google.com/file/d/1DF87OXyVpgzXCOQnjYDhNsnlC_6c-lGh/preview|[/id]

Đăng nhận xét